• Gợi ý từ khóa:
  • HIT, solar inverter, solar pump, solar power, điện mặt trời, robot, panasonic, pavina solar, automation, sensor, HMI, PLC

Chính sách bảo mật

  1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với website greenautomation.vn

Đây là trang web chính thức của công ty cổ phần Pavina, chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa và sản phẩm điện năng lượng mặt trời mang thương hiệu Panasonic và Pavina Solar. Chúng tôi đồng thời là thành viên thuộc hệ thống sieuthitudong.com gồm nhiều công ty trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa và năng lượng.

PAVINA nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của các Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập hệ thống website của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.Chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi về chính sách bảo mật(nếu có) trên hệ thống website của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

  1. KHI NÀO PAVINA SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

_ Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

_ Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

_ Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

_ Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

_ Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Trang Web của chúng tôi;

_ Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

_ Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

_ Khi bạn đăng ký tham gia một buổi hội thảo, sự kiện hoặc khóa đào tạo sản phẩm của PAVINA;

_ Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

 

  1. Dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn gồm những gì?

_ PAVINA có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân như: họ tên; địa chỉ email; ngày sinh; địa chỉ thanh toán; tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán; số điện thoại; giới tính; thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc website của chúng tôi.

_ Bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Trong một số trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.

_ Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia các dịch vụ hoặc không truy cập trang web của PAVINA vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến công ty Cổ phần PAVINA. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và Sản phẩm của chúng tôi.

  1. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

_ Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất quy trình đăng ký và/hoặc quy trình giao dịch

_ Để nhận dạng và/hoặc xác minh (người mua hàng/người nhận hàng)

_ Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

_ Để gửi đến bạn thông báo về các chương trình tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi,… và các thay đổi về chính sách của chúng tôi (nếu có).

_ Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

_ Để lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ nội bộ và lập máy chủ, sao lưu đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

_ Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển nhằm cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

_ Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

  1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI KHI CÓ THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY.

0916.55.44.57
EnglishVietnamese
0916554457